Hoppa till innehåll på sidan

Klarna Bank AB, rättelse av felaktiga uppgifter

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2024-01-09.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY har prövat hur bolagets hantering förhåller sig till kundens rätt till rättelse och skyldigheten för bolaget att underlätta utövandet av kundens rätt till rättelse. IMY ger bolaget en reprimand enligt artikel 58.2 b i dataskyddsförordningen för överträdelse av artiklarna 12.2 och 16 i dataskyddsförordningen.

Beslut

9 januari 2024

Pdf, 113 kB

Läs dokumentet (pdf, 113 kB)

Senast uppdaterad: 19 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd