Hoppa till innehåll på sidan

Klarna Bank AB, gällande krav på identifiering

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3, Aktiv
  • Beslut Steg 3 av 3

Steg 2 av 3 i tillsynsprocessen

Pågår

Vi har inlett en tillsyn och nu pågår en granskning.

IMY har tagit emot ett antal klagomål från enskilda som rör hur företaget Klarna hanterar deras personuppgifter. Klagomålen kommer främst från personer som har klagat hos en dataskyddsmyndighet i Tyskland och handlar i huvudsak om enskilda som vänt sig till bolaget och begärt att få sina personuppgifter raderade eller att få tillgång till de personuppgifter som bolaget har om dem. I den processen anser de klagande att bolaget ställt orimliga krav på hur de ska bekräfta sin identitet.

Vi inleder nu en tillsyn för att utreda klagomålen och om kraven på indentifiering har försvårat för enskilda att utöva sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Tillsynsskrivelse

13 september 2022

Pdf, 161 kB

Läs dokumentet (pdf, 161 kB)

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022
Sidans etiketter Dataskydd