Hoppa till innehåll på sidan

Kry gällande Facebook-pixel

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3, Aktiv
  • Beslut Steg 3 av 3

Steg 2 av 3 i tillsynsprocessen

Pågår

Vi har inlett en tillsyn och nu pågår en granskning.

IMY inleder en tillsyn av Kry International för att utreda en personuppgiftsincident som bolaget anmält och som rör överföring av personuppgifter till Facebook.

I dataskyddsförordningen finns en skyldighet att i vissa fall anmäla personuppgiftsincidenter till IMY. Myndigheten har tagit emot en sådan anmälan från Kry. I anmälan framgår att bolaget haft en så kallad Facebook-pixel på två av sina webbplatser vilket har medfört att bolaget överfört personuppgifter till Facebook.

Granskningen syftar till att utreda dels vad som hänt, dels för att ta reda på om Kry anser att bolaget är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för överföringen av personuppgifterna.

IMY ställer ett antal frågor till Kry, exempelvis om vilka personuppgifter som överförts, hur många personer som kan ha påverkats av incidenten och vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder bolaget vidtagit. 

Tillsynsskrivelse

14 juni 2022

Pdf, 118 kB

Läs dokumentet (pdf, 118 kB)

Senast uppdaterad: 19 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd