Hoppa till innehåll på sidan

Migrationsverket, gällande VIS

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2021-11-17

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY utfärdar två varningar då Migrationsverkets behandling sannolikt kan komma att bryta mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR.

Efter att ha granskat hur Migrationsverket använder det EU-omspännande it-systemet VIS för utbyte av uppgifter om visum mellan EU:s medlemsländer så utfärdar IMY två varningar för att det finns risk att bestämmelserna i GDPR kan brytas. Dels finns det en risk att det kan uppstå felaktigheter vid utveckling och fortsatt förvaltning av VIS på grund av otydligheter kring it-dokumentationen, dels finns det en risk att användarloggar sparas för länge eftersom Migrationsverket saknar en rutin för gallring av användarloggar.

IMY har en skyldighet att granska den nationella delen av VIS minst en gång vart fjärde år. IMY har denna gång gjort sammanlagt tre på-plats-inspektioner hos Migrationsverket och har då ställt frågor om bland annat personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden, behöriga myndigheter, informationsutbyte med andra medlemsländer, gallring, överföring av personuppgifter till tredje land, registrerades rättigheter, utbildning av personal samt it-säkerhet.

Beslut

17 november 2021

Pdf, 293 kB

Läs dokumentet (pdf, 293 kB)

Senast uppdaterad: 18 november 2021
Sidans etiketter Dataskydd