Hoppa till innehåll på sidan

Schengens informationssystem, SIS 

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY riktar kritik mot hur polisen hanterar personuppgifter i Schengens informationssystem.

IMY riktar kritik mot hur polisen hanterar personuppgifter i Schengens informationssystem, SIS, som är ett EU-gemensamt it-system där varje medlemsstat kan föra in uppgifter om personer och vissa föremål som är efterlysta eller eftersökta med en begäran om att en särskild åtgärd ska vidtas om personen eller föremålet påträffas. Alla EU-länder ska vart fjärde år genomföra den här typen av granskning av sitt nationella SIS.

Granskning visar att Polismyndigheten till stora delar följer regelverket men vi har även konstaterat ett par brister i polisens användning av SIS. I vårt beslut förelägger vi polisen att vidta ett antal åtgärder för att komma tillrätta med bristerna.

Polisen måste bland annat ändra i sina rutiner och införa individuella prövningar av behovet av förlängningar av registreringar i SIS och dokumentera besluten. Polisen sparar användarloggar längre än de tillåtna tre åren och måste därför införa rutiner och/eller tekniska funktioner för att förhindra att användarloggar sparas längre än tillåtet.

Senast tre månader efter att IMY:s beslut vunnit laga kraft måste polisen inkomma med en skriftlig åtgärdsplan till IMY. Planen ska innehålla en detaljerad redogörelse för de åtgärder som polismyndigheten avser att vidta i förhållande till de konstaterade bristerna.

Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd