Hoppa till innehåll på sidan

Spotify AB, rättelse och tillgång

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2021-11-22.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY ger Spotify en reprimand.

I beslutet konstaterar IMY att Spotify

  • inte har hanterat klagandens begäran om tillgång i enlighet med dataskyddsförordningen (artikel 12.3 och 15 i dataskyddsförordningen)
  • inte har hanterat klagandens begäran om rättelse utan onödigt dröjsmål (artikel 12.3 och 16 i dataskyddsförordningen)
  • inte har underlättat utövandet av klagandens rättighet att begära rättelse (artikel 12.2 i dataskyddsförordningen).

IMY ger Spotify AB en reprimand enligt artikel 58.2 b i dataskyddsförordningen för överträdelse av artikel 12.2, 12.3, 15 och 16.

Beslut

22 november 2021

Pdf, 279 kB

Läs dokumentet (pdf, 279 kB)

Senast uppdaterad: 15 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd