Hoppa till innehåll på sidan

Spotify AB, rättelse och tillgång

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2021-11-22.

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Förvaltningsrätten avslår överklagandet, 5 april 2023 i mål nr 34169-21.

I beslutet konstaterar IMY att Spotify

 • inte har hanterat klagandens begäran om tillgång i enlighet med dataskyddsförordningen (artikel 12.3 och 15 i dataskyddsförordningen)
 • inte har hanterat klagandens begäran om rättelse utan onödigt dröjsmål (artikel 12.3 och 16 i dataskyddsförordningen)
 • inte har underlättat utövandet av klagandens rättighet att begära rättelse (artikel 12.2 i dataskyddsförordningen).

IMY ger Spotify AB en reprimand enligt artikel 58.2 b i dataskyddsförordningen för överträdelse av artikel 12.2, 12.3, 15 och 16.

Beslut

22 november 2021

Pdf, 279 kB

Läs dokumentet (pdf, 279 kB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen 22 november 2021.

 • Överklagan

  Beslutet överklagas till förvaltningsrätten.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten avslår överklagandet, 5 april 2023 i mål nr 34169-21.

Senast uppdaterad: 19 april 2023
Sidans etiketter Dataskydd