Hoppa till innehåll på sidan

Spotify, rätten till tillgång

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2023-06-12.

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3, Aktiv
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 1 av 3 i processen för överklagande

Överklagan

IMY utfärdade en administrativ sanktionsavgift på 58 miljoner kronor mot Spotify för att den information bolaget lämnat till enskilda inte varit tillräckligt tydlig. Beslutet har överklagats.

IMY har granskat hur Spotify hanterar rätten för enskilda att få tillgång till sina personuppgifter. IMY anser att Spotify lämnar ut de personuppgifter bolaget behandlar när enskilda begär det men att bolaget inte informerar tillräckligt tydligt om hur dessa uppgifter används av bolaget.

Eftersom Spotify har användare i många länder har detta beslut fattats i samarbete med övriga dataskyddsmyndigheter i EU.

Pressmeddelande: Sanktionsavgift mot Spotify

Beslut

12 juni 2023

Pdf, 299 kB

Läs dokumentet (pdf, 299 kB)

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen, 12 juni 2023.

 • Överklagan

  Beslutet är överklagat till förvaltningsrätten.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Sidans etiketter Dataskydd