Hoppa till innehåll på sidan

Spotify AB

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2021-03-24

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

Vi har granskat behandlingen av personuppgifter och fattat ett beslut.

IMY konstaterar att Spotify AB har påvisat avgörande berättigade skäl för att behandla klagandens personuppgift i form av en unik betalningsinstrumentidentifierare och därför inte varit skyldigt att radera uppgiften med anledning av klagandens invändning mot behandlingen.

Spotify AB har dock i strid med artikel 12.4 dataskyddsförordningen i sitt svar till klaganden inte på ett klart och tydligt sätt redogjort för vilka uppgifter som behandlas, att uppgifterna behandlas med stöd av ett berättigat intresse och vad det berättigade intresset är samt inte informerat om möjligheten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten och begära rättslig prövning.

IMY ger Spotify AB en reprimand enligt artikel 58.2 b dataskyddsförordningen.

Beslut

24 mars 2021

Pdf, 363 kB

Läs dokumentet (pdf, 363 kB)

 

In English: Final decision Spotify AB (pdf, 326 kB)

Senast uppdaterad: 10 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd