Hoppa till innehåll på sidan

Statens servicecenter

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2020-04-28

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

Vi har granskat behandlingen av personuppgifter och fattat ett beslut.

IMY utfärdar en sanktionsavgift på sammanlagt 200 000 kronor mot Statens servicecenter för att ha dröjt med att underrätta såväl IMY som berörda myndigheter om en personuppgiftsincident.

Beslut

28 april 2020

Pdf, 192 kB

Läs dokumentet (pdf, 192 kB)

Senast uppdaterad: 10 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd