Hoppa till innehåll på sidan

Svea inkasso

Tillsyn enligt inkassolagen.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3, Aktiv
  • Beslut Steg 3 av 3

Steg 2 av 3 i tillsynsprocessen

Pågår

Vi har inlett en tillsyn och nu pågår en granskning.

Granskningen av Svea Inkasso är ett led i myndighetens arbete att rutinmässigt kontrollera stora aktörer som har inkassotillstånd. Syftet är framför allt att kontrollera bolagets rutiner för inkassoförfarande men vi kan även ta upp klagomål från enskilda som rör bolaget.

IMY är tillsynsmyndighet enligt inkassolagen och kontrollerar bland annat att bolag med inkassotillstånd följer inkassolagen och god inkassosed.

Senast uppdaterad: 18 maj 2022
Sidans etiketter Inkasso