Hoppa till innehåll på sidan

Svea inkasso

Tillsyn enligt inkassolagen. Beslut 2022-06-30.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY konstaterar att bolaget utsatt gäldenärer för otillbörlig påtryckning genom att i inkassokrav som riktas till privatpersoner ange att utebliven betalning inom den tidsfrist som anges för betalning i inkassokravet innebär att gäldenären kan få en betalningsanmärkning. IMY förutsätter att bolaget nu formulerar om och tydliggör informationen om betalningsanmärkning i inkassokrav som riktas till privatpersoner.

Granskningen av Svea Inkasso är ett led i myndighetens arbete att rutinmässigt kontrollera stora aktörer som har inkassotillstånd. Syftet är framför allt att kontrollera bolagets rutiner för inkassoförfarande men vi kan även ta upp klagomål från enskilda som rör bolaget.

IMY är tillsynsmyndighet enligt inkassolagen och kontrollerar bland annat att bolag med inkassotillstånd följer inkassolagen och god inkassosed.

IMY konstaterar att bolaget utsatt gäldenärer för otillbörlig påtryckning genom att i inkassokrav som riktas till privatpersoner ange att utebliven betalning inom den tidsfrist som anges för betalning i inkassokravet innebär att gäldenären kan få en betalningsanmärkning.

IMY förutsätter att bolaget nu formulerar om och tydliggör informationen om betalningsanmärkning i inkassokrav som riktas till privatpersoner.

Beslut

30 juni 2022

Pdf, 105 kB

Läs dokumentet (pdf, 105 kB)

Senast uppdaterad: 8 augusti 2022
Sidans etiketter