Gå till innehållet

Svenska Europainkasso AB

Tillsyn enligt inkassolagen. Beslut 2020-10-09

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

Vi har granskat behandlingen av personuppgifter och fattat beslut.

IMY:s granskning visar att Svenska Europainkasso AB har brutit mot 4 § inkassolagen genom felaktigt processval då man inte beaktat inkomna invändningar vid valet av processform.

Vi förutsätter att bolaget vidtar åtgärder för att säkerställa att man framöver beaktar inkomna invändningar vid valet av processform. Ärendet avslutas.

Beslut 2020-10-09

Pdf, 198 kB

Läs dokumentet (pdf, 198 kB)

Senast uppdaterad: 10 maj 2021
Sidans etiketter Inkasso