Gå till innehållet

Uppsala kommun

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

Vi har granskat behandlingen av personuppgifter och fattat ett beslut.

IMY riktar skarp kritik mot Äldrenämnden och Omsorgsnämnden i Uppsala kommun, och har funnit flera brister i kommunens journalsystem. Bristerna rör en för vid behörighetstilldelning, att patientens samtycke inte inhämtas innan personal hos äldrenämnden tar del av andra vårdgivares personuppgifter under jourtid, att det saknas tekniska funktioner för spärrar i journalsystemet mellan nämnderna och att personal inom äldrenämnden journalför i andra vårdgivares journaler under jourtid.

Beslut 2019-06-28 - Omsorgsnämnden

Pdf, 434 kB

Läs dokumentet (pdf, 434 kB)

 

Beslut 2019-06-28 - Äldrenämnden

Pdf, 456 kB

Läs dokumentet (pdf, 456 kB)

Senast uppdaterad: 10 maj 2021