Gå till innehållet

Utbildningsnämnden i Stockholms stad

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2020-11-23

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

  • Överklagan Steg 1 av 3, Aktiv
  • Process i domstol Steg 2 av 3
  • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 1 av 3 i processen för överklagande

Överklagan

Vårt beslut har överklagats.

IMY har granskat Skolplattformen, det it-system som används för bland annat elevadministration av skolor i Stockholm stad. Granskningen visar på brister i säkerheten som är så allvarliga att myndigheten utfärdar en administrativ sanktionsavgift på fyra miljoner kronor mot utbildningsnämnden i Stockholm stad.

 

Beslut 2020-11-23

Pdf, 550 kB

Läs dokumentet (pdf, 550 kB)

Senast uppdaterad: 10 maj 2021
Sidans etiketter Utbildning