Hoppa till innehåll på sidan

Utbildningsnämnden i Stockholms stad, Skolplattformen

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2020-11-23

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

  • Överklagan Steg 1 av 3, Aktiv
  • Process i domstol Steg 2 av 3
  • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 1 av 3 i processen för överklagande

Överklagan

Förvaltningsrättens dom har överklagats till kammarrätten.

IMY har granskat Skolplattformen, det it-system som används för bland annat elevadministration av skolor i Stockholm stad. Granskningen visar på brister i säkerheten som är så allvarliga att myndigheten utfärdar en administrativ sanktionsavgift på fyra miljoner kronor mot utbildningsnämnden i Stockholm stad.

Beslutet överklagades och förvaltningsrätten beslutade att sanktionsavgiften ska sättas ned till tre miljoner kronor.

Beslut

23 november 2020

Pdf, 550 kB

Läs dokumentet (pdf, 550 kB)

Ärendehistorik

  • Vi inleder tillsyn.

  • Vi fattar ett beslut i tillsynen, 23 november 2020.

  • Utbildningsnämnden i Stockholms stad överklagar beslutet.

  • Förvaltningsrätten i Stockholm bifaller överklagandet delvis och beslutar att den påförda sanktionsavgiften ska sättas ned till tre miljoner kronor, 4 oktober 2021 i mål nr 27791-20.

  • Förvaltningsrättens dom har överklagats till kammarrätten.

Senast uppdaterad: 21 december 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Utbildning