meny

Tillåten behandling – vilka krav gäller?

All behandling av personuppgifter måste följa vissa grundläggande principer och ha stöd i en rättslig grund. För känsliga personuppgifter, uppgifter om brott och personnummer finns ytterligare krav som ska vara uppfyllda.