Hoppa till innehåll på sidan

Är det förbjudet att skicka personuppgifter via e-post?

Nej, den personuppgiftsansvariga måste dock se till att man har en lämplig säkerhetsnivå för personuppgiftsbehandlingen. Bedömningen av vilken nivå av säkerhet som krävs ska göras med hänsyn till hur många personuppgifter man behandlar, för vilket ändamål, vilka typer av uppgifter det rör sig om samt vilka risker det finns med behandlingen för den enskilda.

Det finns särskilda risker med hantering av personuppgifter i e-post. Därför bör exempelvis känsliga och integritetskänsliga personuppgifter inte skickas via oskyddad e-post.

E-posthantering

Senast uppdaterad: 3 maj 2021