Hoppa till innehåll på sidan

Är det lagligt för ett företag att behandla mina personuppgifter?

När en organisation, exempelvis ett företag eller en myndighet, vill behandla personuppgifter måste de följa reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR. Det innebär att de ska ha en rättslig grund för behandlingen, till exempel ett avtal med den registrerade, ett giltigt samtycke eller en intresseavvägning. De måste också följa de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen – bland annat måste organisationen ha ett tydligt syfte med behandlingen av personuppgifter samt att uppgifterna ska vara korrekta, uppdaterade och inte för omfattande i förhållande till syftet med behandlingen.

Rättslig grund

Senast uppdaterad: 20 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter