Hoppa till innehåll på sidan

Är det okej för föräldrar och andra anhöriga att fotografera barnen i skolan eller förskolan?

Ja, om du tar bilder för att använda i ditt privata album eller spara på din egen dator så går det bra. Då gäller inte reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Men om du ska sprida bilderna till en större krets, exempelvis genom publicering på nätet, så måste du följa GDPR. Då behöver du göra en avvägning mellan ditt intresse av att sprida bilderna och av barnens intresse av att inte bli exponerade. Vad som avgör vilket intresse som väger tyngst beror bland annat på bilden, hur den sprids och i vilket sammanhang.

Tänk också på att barn eller deras föräldrar kan ha skyddad identitet, då ska bilderna inte spridas. Därför är det viktigt att respektera om skolan har några regler kring fotografering.

Personuppgifter om barn anses särskilt skyddsvärda i GDPR. Barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och att förstå vilken rätt till skydd för sina uppgifter som de har.

Introduktion till dataskyddsförordningen

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Utbildning