Hoppa till innehåll på sidan

Är en förening skyldig att lämna ut sitt medlemsregister till en medlem som begärt det?

Nej, till skillnad från offentliga myndigheter som måste tillämpa offentlighetsprincipen har inte privata företag, föreningar eller stiftelser någon skyldighet att lämna ut sitt medlemsregister.

Däremot har den registrerade rätt enligt dataskyddsförordningen att få en kopia på de uppgifter som finns registrerade om sig själv.

Tänk också på att det kan finnas särskilda bestämmelser som man måste ta hänsyn till, exempelvis lagen om ekonomiska föreningar. För sådana föreningar ska medlemsförteckningen hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den.

Senast uppdaterad: 20 juni 2024
Sidans etiketter Dataskydd, Förening