Hoppa till innehåll på sidan

Är företag eller myndigheter skyldiga att radera mina personuppgifter när jag begär det?

Nej, företag eller myndigheter kan i vissa fall avslå din begäran om de har en rättslig grund för att fortsätta behandla dina personuppgifter. De ska i så fall motivera skälet till att de inte raderar dina uppgifter.

Det finns även undantag från rätten till radering. Det gäller bland annat behandling av personuppgifter som är nödvändig för journalistiska ändamål och för arkivändamål.

Rätt till radering

Senast uppdaterad: 29 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter