Hoppa till innehåll på sidan

Är företag eller myndigheter skyldiga att radera mina personuppgifter när jag begär det?

Nej, företag eller myndigheter kan i vissa fall avslå din begäran om de har en rättslig grund för att fortsätta behandla dina personuppgifter. De ska i så fall motivera skälet till att de inte raderar dina uppgifter senast inom en månad från att begäran mottagits.

Det finns även undantag från rätten till radering. Det gäller bland annat behandling av personuppgifter som är nödvändig för journalistiska ändamål, för att uppfylla rättslig förpliktelse och för arkivändamål.

Rätt till radering

Nekad begäran

Senast uppdaterad: 26 augusti 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter