Hoppa till innehåll på sidan

Måste ett företag eller en myndighet radera mina personuppgifter om jag begär det?

Nej, rätten till radering gäller endast under vissa angivna förutsättningar, till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet. Det finns även undantag från skyldigheten att radera personuppgifter. Exempel på sådana undantag är i den utsträckning som behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna försvara rättsliga anspråk.

Rätt till radering

Nekad begäran

Senast uppdaterad: 27 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter