Hoppa till innehåll på sidan

Är jag ansvarig för det jag publicerar på sociala medier?

Ja, som utgångspunkt är den som publicerar något i sociala medier att betrakta som personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som publiceringen innebär. Företaget som tillhandahåller plattformen kan också vara personuppgiftsansvarig om företaget har möjlighet att påverka eller bestämma över inläggen.

I vissa fall kan en publicering omfattas av det så kallade privatundantaget. Enligt privatundantaget i GDPR ska dataskyddsreglerna inte tillämpas på behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll. IMY:s uppfattning är att om man som privatperson publicerar personuppgifter för en bredare krets, till exempel genom att publicera bilder eller annat i sociala medier, så är det inte att anse som en behandling av rent privat natur. Det innebär att privatundantaget inte gäller och att du som publicerar blir personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Senast uppdaterad: 12 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Internet och appar