Hoppa till innehåll på sidan

Arbetslöshetskassorna är privaträttsliga organisationer men verkar inom offentlig sektor, behöver dessa organisationer övervakningsorgan eller inte?

Att en juridisk person är privaträttsligt inkorporerad, exempelvis i ett aktiebolag, är inom EU-rätten normalt sett inte avgörande för om verksamheten anses ske inom ramen för det offentliga. EU-domstolen har därför på olika rättsområden slagit fast att juridiska personer inom den privata sektorn kan tillhöra det offentliga, sett till deras uppdrag och den verksamhet som bedrivs.

Eftersom arbetslöshetskassornas verksamhet är reglerad i bland annat lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor skulle detta kunna tala för att verksamheten tillhör det offentliga.

Det är viktigt att komma ihåg att oavsett om uppförandekoder omfattas av kravet på övervakningsorgan eller inte, måste fortfarande någon form av övervakning av hur uppförandekoden tillämpas ske också inom den offentliga sektorn.

Senast uppdaterad: 26 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd