Hoppa till innehåll på sidan

Behöver vi som personuppgiftsansvarig verksamhets­utövare göra en konsekvens­bedömning för vår interna rapporteringskanal?

Ja. Av IMY:s förteckning över när konsekvensbedömningar ska göras framgår att en konsekvensbedömning ska genomföras när en organisation inför ett gemensamt system i vilket det är möjligt att anmäla missförhållanden på arbetsplatsen – ett så kallat visselblåsarsystem.

Läs mer om konsekvensbedömningar

IMY:s förteckning över när konsekvensbedömningar ska göras

Förteckningen (pdf, 400 kB)

Senast uppdaterad: 25 april 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Visselblåsning