Hoppa till innehåll på sidan

Behöver vi som verksamhetsutövare ta upp behandlingen av personuppgifter inom ramen för den interna respektive externa rapporteringskanalen för visselblåsning i vår registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen?

Ja.

Mer information om att föra register över behandlingar av personuppgifter

Senast uppdaterad: 21 december 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Visselblåsning