Hoppa till innehåll på sidan

Ett företag vill att jag ska uppge mitt personnummer. Måste jag göra det?

För att det ska vara tillåtet att behandla ditt personnummer krävs det som huvudregel att du har lämnat ditt samtycke. För att samtycket ska vara giltigt måste det lämnas frivilligt. Det kan vara tillåtet att behandla ditt personnummer även utan ditt samtycke, men då ska det vara klart motiverat med hänsyn till ändamålen med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Om företaget vill behandla ditt personnummer utan ditt samtycke ska bolaget kunna motivera varför det är klart motiverat.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att lämna ett samtycke: Samtycke

Senast uppdaterad: 12 juni 2024
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter