Hoppa till innehåll på sidan

Ett företag vill att jag ska uppge mitt personnummer. Måste jag göra det?

För att det ska vara lagligt att behandla ditt personnummer krävs det som huvudregel att du har lämnat ditt samtycke till detta, vilket alltid ska vara frivilligt. Det kan vara lagligt att behandla ditt personnummer även utan ditt samtycke, men då ska det vara klart motiverat med hänsyn till ändamålen med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Om en personuppgiftsansvarig, till exempel ett företag, vill behandla ditt personnummer utan ditt samtycke måste de kunna motivera att något av dessa undantag verkligen gäller i den aktuella situationen.

Samtycke

Senast uppdaterad: 20 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter