Hoppa till innehåll på sidan

Får en anhörig sätta upp en kamera hos mig för att se att hemtjänstpersonalen sköter sig?  

Om följande förutsättningar är uppfyllda gäller det så kallade privatundantaget som gör att du får kamerabevaka i ditt hem utan att följa reglerna i kamerabevakningslagen eller dataskyddsförordningen:

  • kamerabevakningen bedrivs av dig själv som fysisk person (ej företag) eller av någon annan, till exempel en anhörig, på uppdrag av dig,
  • kamerabevakningen är begränsad till ditt hem och riktas inte mot plats dit allmänheten har tillträde, t.ex. trottoaren eller gatan utanför ditt hem, samt
  • avsikten inte är att sprida materialet från kamerabevakningen vidare, exempelvis via Internet.

 

Det är du själv som ska bedriva kamerabevakningen för att du ska kunna använda dig av undantaget. Om exempelvis en anhörig övervakar måste det ske på uppdrag av dig. Avgörande här blir om du har tillgång till det inspelade materialet eller kan påverka hur och när kamerabevakningen ska bedrivas. Det krävs att du har förmåga att förstå innebörden av kamerabevakningen. Om du inte vet om att en bevakningskamera är uppsatt eller om du saknar beslutsförmåga, till exempel på grund av psykisk sjukdom eller demens, kan en anhörigs kamerabevakning inte anses ske på uppdrag av dig. Andra omständigheter som talar för att det inte handlar om kamerabevakning på uppdrag av den som övervakas är om bevakningen är särskilt integritetskänslig, till exempel vid övervakning av sovrum, toalettbesök, duschning och annan intimhygien eller liknande.

Om förutsättningarna för privatundantaget inte är uppfyllda gäller reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Observera att även om privatundantaget är tillämpligt så kan det finnas andra bestämmelser som kan bli aktuella när det gäller materialet från kamerabevakningen, till exempel arbetsrättsliga regler eller regler på arbetsmiljöområdet. Det finns också en brottsrubricering gällande kränkande fotografering samt olaga integritetsintrång som kan bli tillämplig i vissa fall.

Senast uppdaterad: 3 maj 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning