Hoppa till innehåll på sidan

Får en anhörig sätta upp en kamera hos mig för att se om hemtjänstpersonalen sköter sig?  

Det korta svaret är nej. Privatundantaget – som innebär att man inte behöver ta hänsyn till reglerna i dataskyddsförordningen – ska tillämpas restriktivt. För att privatundantaget ska gälla vid kamerabevakning krävs

  • att bevakningen bedrivs av dig i egenskap av privatperson (fysisk person) eller av till exempel en anhörig på uppdrag av dig,
  • att kameran inte filmar utanför ditt hem eller din tomt, samt
  • att det inte finns någon avsikt att sprida bevakningsmaterialet vidare (till exempel via internet).

För att kamerabevakning ska anses ske på uppdrag av dig måste du ha tillgång till det inspelade materialet och kunna påverka hur och när kamerabevakningen bedrivs och ha beslutsförmåga och känna till att bevakningskameran är uppsatt och förstå innebörden av kamerabevakningen. Om bevakningen är särskilt integritetskänslig kan det tala emot att den sker på uppdrag av dig, till exempel om den omfattar dusch, toalett och sovrum.

För att kamerabevakningen ska omfattas av privatundantaget ska den utföras som ett led i en verksamhet av helt privat natur eller ha samband med privatpersonens hushåll. Om själva syftet med kamerabevakningen är att kontrollera att hemtjänstpersonal sköter sig kan bevakningen i regel inte anses falla under privatundantaget, vilket innebär att du måste följa reglerna i dataskyddsförordningen. Kamerabevakningen måste då bland annat kunna stödjas på en rättslig grund för att vara tillåten.

Även andra lagar måste följas

Det är viktigt att vara medveten om övrig lagstiftning, till exempel reglerna på det arbetsrättsliga området. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och se till att arbetet utförs i en sund miljö. Att bli kamerabevakad på jobbet kan anses strida mot arbetsmiljölagen. Det innebär att företag eller kommuner som bedriver hemtjänst kan vara skyldiga att förbjuda kamerabevakning av sin personal. Hemtjänstpersonal kan då ha rätt att täcka över eller stänga av kameran medan de arbetar. Man ska också vara medveten om brottsrubriceringarna kränkande fotografering och olaga integritetsintrång i brottsbalken.

Läs om kamerabevakning av anställda nedan.

Kontroll och övervakning av anställda

Senast uppdaterad: 27 mars 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning