Hoppa till innehåll på sidan

Får en butiksinnehavare i samband med kamerabevakning även avlyssna ljud från personal eller kunder i butiken?

För att få avlyssna ljud krävs det mycket starka skäl. Den som är ansvarig för bevakningen måste kunna visa att behovet av att avlyssna ljud i samband med kamerabevakningen väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Ljudavlyssning anses generellt innebära en stor risk för kränkning av den personliga integriteten, vilket ökar kraven på den som bedriver bevakningen att styrka sitt behov av ljudavlyssning.

Kamerabevakning i butiker

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning