Hoppa till innehåll på sidan

Får en hyresvärd eller en bostadsrättsförening sätta upp bevakningskameror innanför entrén, i trapphuset och källargångarna där tvättstugan och förråd till lägenheterna finns inne i ett flerbostadshus?

Kamerabevakning kan i teorin ske genom att man har samtycke från samtliga personer som kan bli kamerabevakade, eller när behovet av kamerabevakning väger tyngre än integritetsintresset på platsen (vid en så kallad intresseavvägning). Eftersom ett flerbostadshus kan besökas av många i förväg okända personer, till exempel besökare till de boende, så är det i praktiken inte möjligt att basera kamerabevakningen på samtycken då dessa ska ha inhämtats innan kamerabevakningen påbörjas. Om kamerabevakningen är tillåten eller inte får därför istället avgöras efter en intresseavvägning.

Kamerabevakning som sker innanför entrén eller i trapphuset till lägenheterna ses generellt som särskilt integritetskänslig eftersom de boende blir övervakade när de kommer till och från sina bostäder. Det möjliggör en kartläggning av de boendes vanor, besök och umgängeskrets. Därför krävs det mycket starka skäl för att bevakning ändå ska vara tillåten.

Kamerabevakning som sker i källarutrymmen där exempelvis förråd, soprum, tvättstuga, cykelrum och liknande kan finnas, anses inte riktigt lika integritetskänslig som kamerabevakning i anslutning till lägenheterna, eftersom det är utrymmen som de boende inte behöver passera för att ta sig till och från sina bostäder men det handlar ändå om en integritetskänslig övervakning i anslutning till boendet. Man måste därför även i dessa fall kunna visa på ett tungt vägande behov av kamerabevakning för att den ska vara tillåten. Det kan exempelvis röra sig om upprepade stölder från förråd eller upprepad skadegörelse i tvättstugan, som man inte har kunnat komma till rätta med på annat sätt än genom kamerabevakning.

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning