Hoppa till innehåll på sidan

Får en idrottsförening publicera sitt medlemsregister på internet?

För att det ska vara tillåtet att publicera ett medlemsregister på internet måste man ha ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. En sådan rättslig grund kan vara samtycke från medlemmen. IMY:s erfarenhet är att många medlemmar inte vill att deras adresser och telefonnummer ska publiceras på Internet. Ofta krävs det att medlemmarna i föreningen först ger sitt godkännande innan deras uppgifter kan publiceras på internet. I så fall måste föreningen alltså först fråga om lov.

Även i situationer där man har ett annat lagligt stöd för att publicera medlemsregistret rekommenderar vi att man frågar medlemmarna om lov först. För barn yngre än 13 år krävs att samtycket lämnas av vårdnadshavaren eller att barnets samtycke godkänns av denne.

Senast uppdaterad: 29 april 2021