Hoppa till innehåll på sidan

Får ett företag som bedriver övervakningsverksamhet vara konsulterande vid framtagande av en uppförandekod?

Det bör vara möjligt för företag som bedriver övervakningsverksamhet att konsultera med den som utarbetar uppförandekoden då den tas fram. Det är dock viktigt att uppförandekodens upphovsman inte försöker påverka det potentiella övervakningsorganet på ett sätt som kan påverka dess oberoende, vare sig under utarbetandet av uppförandekoden eller när koden tillämpas. Kontakter mellan företag som bedriver övervakningsverksamhet och uppförandekodens upphovsman bör därför dokumenteras under arbetet med att ta fram uppförandekoden.

Senast uppdaterad: 26 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd