Hoppa till innehåll på sidan

Får jag sätta upp en kameraattrapp? 

Du får sätta upp en kameraattrapp eller en skylt om att kamerabevakning pågår utan att faktiskt bevaka. Dataskyddsförordningen blir endast tillämplig när det sker en personuppgiftsbehandling, alltså när kamerorna är i drift.

IMY rekommenderar dock att du monterar kameraattrapper så att de ser tillåtna ut, det vill säga att du riktar dem mot din egen tomt. Detta med anledning av att integritetsintrånget kan upplevas lika stort med en attrapp som med en aktiv kamera, vilket kan leda till klagomål och till att IMY inleder en tillsyn.

Senast uppdaterad: 8 juni 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning