Hoppa till innehåll på sidan

Får mina personuppgifter användas i forskning utan mitt samtycke?

Det beror på vad som menas med ”samtycke” i det här sammanhanget.
Det finns inget krav i dataskyddsförordningen (GDPR) på att det alltid ska finnas ett samtycke från dig innan dina personuppgifter används i ett forskningsprojekt.

För att få behandla personuppgifter ska den personuppgiftsansvariga, det vill säga en organisation (till exempel ett universitet) ha en rättslig grund att behandla dina personuppgifter. Inom forskningen används ofta de rättsliga grunderna uppgift av allmänt intresse eller intresseavvägning i dataskyddsförordningen, istället för samtycke som rättslig grund för att få behandla personuppgifter.

Du har dock vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. En av dem är att du som huvudregel ska få information om hur dina personuppgifter behandlas, vilken rättslig grund som används för behandlingen med mera.

Dina rättigheter

Senast uppdaterad: 15 augusti 2023
Sidans etiketter Dataskydd