Hoppa till innehåll på sidan

Får vi ändra i standardavtalsklausulerna?

Nej, standardavtalsklausulerna får inte ändras. Ni får dock lägga till klausuler om affärsrelaterade frågor under förutsättning att sådana inte strider mot någon standardavtalsklausul eller inkräktar på de registrerades rättigheter.

Senast uppdaterad: 5 september 2022