Hoppa till innehåll på sidan

Får vi anlita ett personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter i den interna/externa rapporteringskanalen för visselblåsning i tredje land (dvs. utanför EU/EES)?

Ni ska följa dataskyddsförordningens bestämmelser när ni anlitar ett personuppgiftsbiträde.

Vägledning om anlitande av personuppgiftsbiträden:
Europeiska dataskyddsstyrelsens (EDPB) vägledning om personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden 

Vägledning om behandling av personuppgiftsbehandling och tredje land:
Det här gäller vid överföring till tredje land 
Schrems II-domen och överföringar till tredje land 
Riktlinje klargör vad som är överföring till tredje land 

Senast uppdaterad: 22 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Visselblåsning