Hoppa till innehåll på sidan

Får vi kamerabevaka vår lastkaj?

Det finns inte alltid lika starka skäl att bevaka en lastkaj som en butiksyta. Om personalen endast sporadiskt uppehåller sig på lastkajen och det finns stöldbegärligt gods där är det omständigheter som talar för att bevakningen bör godtas. Är det däremot en lastkaj där personal uppehåller sig under en längre tid bör det ställas högre krav på arbetsgivarens intresse av att få kamerabevaka ytan eftersom integritetsintresset hos de anställda då är större. Det är även viktigt att ställa in kameran så att endast lastkajen bevakas, och inte omkringliggande gator eller fastigheter.

Kamerabevakning i butiker

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning