Hoppa till innehåll på sidan

Får vi kamerabevaka skolans fasader?

Om en skola har haft problem med skadegörelse och brott och ändamålet med bevakningen är att förhindra skadegörelse och brott har det i svensk praxis varit tillåtet att bevaka skolfasader på vissa villkor. IMY anser att den bevakning som varit tillåten enligt tidigare praxis åtminstone kommer bestå och att skolor som är drabbade av skadegörelse och brott även fortsättningsvis åtminstone kommer att kunna bedriva bevakning av fasader (samt område två meter utanför fasaden) kl. 20.00–06.00 måndag–fredag som inte utgör skolfri helgdag samt kl. 17.00–07.00 lördag, söndag och andra helgdagar. Tillstånd krävs för den typen av kamerabevakning, eftersom allmänheten anses ha tillträde dit.

Senast uppdaterad: 27 mars 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning