Hoppa till innehåll på sidan

Får vi kamerabevaka vårt lager?

Det finns inte alltid lika starka skäl att bevaka en lageravdelning som en butiksyta. Om personalen endast sporadiskt uppehåller sig på lagret och det finns stöldbegärligt gods där är det omständigheter som talar för att bevakningen bör godtas. Är det däremot en lageryta där personal uppehåller sig under en längre tid bör det ställas högre krav på arbetsgivarens intresse av att få kamerabevaka ytan eftersom integritetsintresset hos de anställda då är större.

Kamerabevakning i butiker

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning