Hoppa till innehåll på sidan

Får vi som myndighet behandla personuppgifter om lagöverträdelser i den framtida interna respektive externa rapporteringskanalen för visselblåsning?

Ja. Enligt 3 kap. 8 § dataskyddslagen får myndigheter behandla personuppgifter om lagöverträdelser. Som vanligt gäller dock att den personuppgiftsansvariga ska följa dataskyddsförordningen vid behandling av personuppgifter, såsom exempelvis de grundläggande principerna i artikel 5 i dataskyddsförordningen.

Senast uppdaterad: 21 december 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Visselblåsning