Hoppa till innehåll på sidan

Finns det något som hindrar att en organisation tar fram en uppförandekod inom en bransch, och att en annan organisation inom samma bransch sedan bara kopierar uppförandekodens krav?

Samtliga uppförandekoder som godkänts av behöriga tillsynsmyndigheter ska publiceras på den ansvariga tillsynsmyndighetens webbplats och på EDPB:s webbplats. Det finns därför inga hinder för branschorganisation att granska befintliga uppförandekoder och de krav som ställts däri.

Observera att varje uppförandekod måste kunna svara mot de särskilda dataskyddsbehov som finns i en bransch eller sektor. Om det redan finns en uppförandekod inom en bransch eller sektor behöver den som utarbetar ytterligare en uppförandekod visa vilka behov den svarar mot. Dessutom måste alltid uppförandekodens upphovsman kunna visa på representativitet, det vill säga att organisationen är en effektiv representant för en grupp av personuppgiftsansvariga eller -biträden. Detta kan behöva granskas närmare om det förekommer flera uppförandekoder inom en bransch eller sektor.

I sammanhanget kan också nämnas att flera organisationer som är verksamma i samma bransch eller sektor kan utarbeta gemensamma uppförandekoder. Det kan vara ett sätt dels att spara på kostnader och dels att få ett större genomslag för dataskyddet i den aktuella branschen eller sektorn.

När det gäller att kopiera kraven i en befintlig uppförandekod kan det slutligen finnas upphovsrättsliga hinder för att göra detta. IMY kan dock inte uttala sig närmare om upphovsrätten för uppförandekoder, eftersom det är något som ligger utanför myndighetens ansvarsområde.

Senast uppdaterad: 26 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd