Hoppa till innehåll på sidan

Gäller kamerabevakningslagen eller dataskyddsförordningen om jag sätter upp en kameraattrapp?

Nej. Det sker helt enkelt ingen personövervakning eller personuppgiftsbehandling.

IMY rekommenderar dock att även attrapper monteras så att de ser tillåtna ut, det vill säga ser ut att riktas endast inom den egna tomten eller annars med ett mycket begränsat upptagningsområde, eftersom den som passerar inte kan veta om kameran är aktiv eller inte. Integritetsintrånget kan därför upplevas lika stort som för en aktiv kamera. Den som har monterat kameraattrappen minskar därmed risken för klagomål och att IMY inleder tillsyn av den uppgivna bevakningen.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning