Hoppa till innehåll på sidan

Gör GDPR att klasslistor är hemliga?

Om föräldrarna medverkar tillsammans och gör en klasslista på eget initiativ för att de vill kunna kommunicera med varandra gäller inte dataskyddsförordningen (GDPR), så länge klasslistan inte sprids okontrollerat, exempelvis till alla med en internetuppkoppling.

Dataskyddsreglerna tillämpas inte på behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur. Dataskyddsförordningen ger inte föräldrar rätt att kräva att skolan sammanställer klasslistor och lämnar ut till föräldrarna. Det är skolan som tar ställning till det och om det är möjligt med hänsyn till dataskyddsförordningen.

När skolor behandlar personuppgifter är dataskyddsförordningen tillämplig. Det innebär att den som är personuppgiftsansvarig för skolans behandling av personuppgifter ska tillämpa dataskyddsförordningen.

I den tillämpningen ingår att bedöma om den behandling skolan vill utföra är tillåten och utförs enligt dataskyddsförordningen, det i enlighet med ansvarsprincipen som kommer till uttryck i artikel 5.2 i dataskyddsförordningen. Har man synpunkter på en skolas behandling av personuppgifter kan man vända sig till den personuppgiftsansvariga eller dennes dataskyddsombud.

Mer om detta finns beskrivet på följande sidor:

För personuppgiftsansvariga inom skola och förskola
Skola och förskola
Dataskyddsombud
Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

 

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023
Sidans etiketter Dataskydd