Hoppa till innehåll på sidan

Gör GDPR att klasslistor är hemliga?

Om föräldrarna medverkar tillsammans och gör en klasslista på eget initiativ för att de vill kunna kommunicera med varandra gäller inte dataskyddsförordningen (GDPR), så länge klasslistan inte sprids okontrollerat, exempelvis till alla med en internetuppkoppling.

Dataskyddsreglerna tillämpas inte på behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur. Dataskyddsförordningen ger inte föräldrar rätt att kräva att skolan sammanställer klasslistor och lämnar ut till föräldrarna. Det är skolan som tar ställning till det och om det är möjligt med hänsyn till dataskyddsförordningen.

Dataskydd inom skola och förskola

Senast uppdaterad: 22 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd