Hoppa till innehåll på sidan

Hur avgör en sökmotor om de ska ta bort en sökträff?

När du begär att en sökträff ska tas bort ska sökmotorn först ta ställning till om sökträffen kan knytas till dig som person och visas vid sökning på ditt namn. I så fall ska sökmotorn göra en sammanvägd bedömning utifrån ett antal kriterier. Bedömningen ska göras utifrån läget vid tidpunkten för begäran om borttagning.

Omständigheter som talar för att en sökträff ska tas bort är exempelvis:

 • om du är minderårig eller var minderårig när uppgifterna publicerades
 • om en domstol funnit att uppgifterna är brottsliga yttranden som förtal
 • om sökträffen leder till känsliga personuppgifter som uppgifter om hälsa eller politiska åsikter
 • om sökträffen leder till brottsuppgifter som dom i brottmål eller åtal
 • om sökträffen leder till uppgifter som gör att du riskerar att utsättas för identitetstöld eller stalking
 • om sökträffen har betydande negativa konsekvenser för dig, exempelvis påverkar dina möjligheter att få ett arbete.


Omständigheter som talar emot att en sökträff ska tas bort är exempelvis:

 • om du har en roll i det offentliga livet eller är en offentlig person
 • om uppgifterna är korrekta, relevanta och aktuella
 • om uppgifterna avser ditt arbetsliv
 • om uppgifterna publicerades för journalistiska ändamål
 • om det var du själv som offentliggjorde uppgifterna.


Att en sökträff leder till påhopp och otrevliga kommentarer om dig innebär inte nödvändigtvis att den ska tas bort om det samtidigt tydligt framgår att det är fråga om någons personliga åsikter. Sammanhanget i stort spelar också roll. Uppgifter som publicerats på ett diskussionsforum har exempelvis inte samma trovärdighet i allmänhetens ögon som uppgifter som publicerats i en etablerad tidning.

Senast uppdaterad: 29 april 2021