Hoppa till innehåll på sidan

Hur gör IMY sin sekretessprövning när anmälningar om personuppgiftsincidenter begärs ut som allmänna handlingar?

Vilka regler som gäller för sekretessbedömningen hos IMY – när det gäller en anmälan om personuppgiftsincidenter – finns behandlat i prop. 2017/18:105 s. 129. Där framgår att redan uppgift om ingivarens identitet typiskt sett är känslig.

Senast uppdaterad: 12 april 2021