Hoppa till innehåll på sidan

Hur gör jag för att ett företag ska sluta skicka reklam till mig?

Det är tillåtet för ett företag att skicka exempelvis nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning (vilket betyder att du inte behöver samtycka till utskicken), enligt dataskyddsförordningen, GDPR. I det fallet vägs skyddet för din personliga integritet mot en aktörs ekonomiska intresse att till exempel kunna marknadsföra sig och/eller sina varor/tjänster. Däremot kan du som registrerad alltid motsätta dig att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det kan du göra när som helst och personuppgifterna får inte behandlas för sådana ändamål efter det. Du kan till exempel skicka ett e-postmeddelande till avsändaren och påtala att du inte vill att dina personuppgifter behandlas för det ändamålet och då ska reklamutskicken upphöra. Företaget ska respektera att du inte vill att dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du kan även kontakta företagets dataskyddsombud (om sådan finns) som ska kunna bistå dig i denna fråga.

Reklamspärr hos Statens personadressregister

Men all direktreklam baseras inte på adresser från Spar. Andra myndighetsregister, till exempel bilregistret, är vanliga adresskällor, liksom kundregister och medlemsregister. Om du vill kan du också slippa sådana försändelser. Du kan även spärra ditt telefonnummer i NIX-Telefon, 0772-28 00 00. Det gäller både ditt fasta och ditt mobila nummer. NIX-registren är direktreklambranschens egna spärregister.

NIX webbplats

Senast uppdaterad: 20 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter