Hoppa till innehåll på sidan

Hur gör jag för att ett företag ska sluta skicka reklam till mig?

Enligt GDPR kan företag ha en rättslig grund för att skicka reklam till dig. Du som registrerad har dock alltid rätt att invända mot reklam eller direktmarknadsföring som det heter i GDPR. Det innebär att du motsätter dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Det kan du göra när som helst och dina personuppgifter får inte behandlas för sådana ändamål efter det. Du kan till exempel mejla till avsändaren och påtala att du inte vill att dina personuppgifter behandlas för det ändamålet och då ska reklamutskicken upphöra. Företaget ska respektera att du inte vill att dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du kan även kontakta företagets dataskyddsombud (om sådan finns) som ska kunna bistå dig i denna fråga.

Reklamspärr hos Statens personadressregister

Men all direktreklam baseras inte på adresser från Spar. Andra myndighetsregister, till exempel bilregistret, är vanliga adresskällor, liksom kundregister och medlemsregister. 

Du kan spärra ditt telefonnummer i NIX-Telefon, 0772-28 00 00. Det gäller både ditt fasta och ditt mobila nummer. NIX-registren är direktreklambranschens egna spärregister.

NIX webbplats

Senast uppdaterad: 21 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter