Hoppa till innehåll på sidan

Hur lång tid har ett företag eller en myndighet på sig att besvara min begäran om radering?

Företaget eller myndigheten ska hantera din begäran utan onödigt dröjsmål och alltid svara dig senast en månad efter att ha mottagit begäran. Du ska då få information om vilka åtgärder de vidtagit med anledning av din begäran, till exempel att de har raderat de aktuella uppgifterna. Om de inte tänker radera uppgifterna i enlighet med din begäran ska du få information om orsaken till detta.

Tiden för att hantera din begäran kan förlängas med ytterligare två månader, beroende på bland annat hur komplicerad din begäran är. Företaget eller myndigheten ska inom en månad från att de mottagit begäran underrätta dig om en sådan förlängning och ange orsakerna till förseningen.

Tidsfrister

Senast uppdaterad: 27 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter