Hoppa till innehåll på sidan

Hur lång tid har en organisation på sig att besvara min begäran om radering?

En organisation, exempelvis ett företag eller en myndighet, ska hantera din begäran utan onödigt dröjsmål och alltid svara dig senast en månad efter att ha mottagit begäran. Du ska då få information om vilka åtgärder de vidtagit med anledning av din begäran, till exempel att de har raderat de aktuella uppgifterna. Om de inte tänker radera uppgifterna i enlighet med din begäran ska du få information om orsaken till detta.

Tiden för att hantera din begäran kan förlängas med ytterligare två månader, beroende på bland annat hur komplicerad din begäran är. Organisationen ska inom en månad från att de mottagit begäran underrätta dig om en sådan förlängning och ange orsakerna till förseningen.

Här kan du läsa mer om tidsfrister som gäller vid begäran om radering: Tidsfrister

Senast uppdaterad: 12 juni 2024
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter