Hoppa till innehåll på sidan

Hur lång tid har företag eller myndigheter på sig att besvara min begäran om radering?

Personuppgiftsansvariga ska besvara din begäran utan onödigt dröjsmål, dock senast inom en månad. Om de inte tänker radera dina personuppgifter ska de utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad motivera varför.

Tidsperioden får vid behov förlängas med ytterligare två månader. Det beror bland annat på hur komplicerad din begäran är. Personuppgiftsansvariga ska underrätta dig om en sådan förlängning inom en månad från det att begäran mottagits och ange orsakerna till förseningen.

Tidsfrister

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter