Hoppa till innehåll på sidan

Hur länge får man spara material från kamerabevakning?

När ni använder er av bevakningskameror med bildinspelning får ni inte lagra det inspelade materialet längre än nödvändigt med hänsyn till de ändamål ni har med bevakningen. Det innebär en skyldighet att sträva efter så kort lagringstid som möjligt. Europeiska dataskyddsstyrelsens rekommendation om en lagringstid på tre dygn är en bra tumregel, men om ni har ett konkret behov av en längre lagringstid kan även det vara tillåtet.

Lagringstid och behörighet

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning