Hoppa till innehåll på sidan

Hur ska bild- och ljudmaterial från kamerabevakning skyddas?

Bild och ljud som tas upp i samband med kamerabevakning ska skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna ska anpassas till de tekniska möjligheter som finns, vad det kostar att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med behandling av materialet och hur känsligt materialet är.

Om någon annan anlitas för att ha hand om kamerabevakningen ska den som bedriver kamerabevakningen ge instruktioner till den som har hand om bevakningen och ha ett skriftligt avtal med denne, ett personuppgiftsbiträdesavtal. Dessutom ska den som bedriver kamerabevakningen kontrollera den som anlitas sköter bevakningen på ett lagligt sätt.

Senast uppdaterad: 29 april 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning